Featured Products

Vestibulum urna ipsum

product

Price: $180

Detail | Add to cart

Aliquam sollicitudin

product

Price: $240

Detail | Add to cart

Pellentesque habitant

product

Price: $120

Detail | Add to cart

PENDAFTARAN KURSUS (course register)


PENDAFTARAN KURSUS

SEMESTER PERTAMA 2011/2012


TARIKH i) 28 Mac – 16 April 2011

ii) 10 Jun – 24 Jun 2011

MASA : WAKTU PEJABAT

TEMPAT : FAKULTI MASING-MASING


MELALUI WEB : SEPANJANG MASA SEHINGGA TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN.


NOTA : Pendaftaran wajib dibuat :

i) Pendaftaran Kursus boleh dicapai melalui laman Web berikut :

http://www.smp.upm.edu.my

ii) Jadual Waktu boleh dicapai melalui laman Web berikut :

http://www.akademik.upm.edu.my

iii) Pelajar yang tidak menjelaskan hutang/yuran, tidak dibenarkan membuat Pendaftaran (rujuk Pejabat Bendahari).

iv) Kredit minimum/maksimum untuk pendaftaran kursus pelajar sepenuh masa ialah 12 - 18 kredit (rujuk fakulti jika kurang/lebih).

Kursus yang mempunyai prasyarat boleh didaftarkan setelah mendapat ‘Gred’ kursus prasyarat tersebut. (Sekiranya kursus prasyarat sedang diikuti, pelajar hendaklah mendaftar pada Semester dibuka).

v) Pelajar yang tidak mendaftar di dalam SMP selepas minggu kedua semester dibuka akan digugurkan nama dari daftar pelajar UPM.

vi) Perubahan pendaftaran Kursus (tanpa denda) 12/09/2011 hingga 25/09/2011

vii) Pendaftaran Kursus Lewat (tanpa denda) 12/09/2011 hingga 18/09/2011.

viii) Pendaftaran Kursus Lewat (dengan denda RM 50.00 setiap kursus yang didaftar) 19/09/2011 hingga 25/09/2011. (Bagi pelajar yang tidak membuat pendaftaran kursus dalam tempoh yang ditetapkan)

ix) Gugur Kursus dengan denda 26/09/2011 hingga 06/11/2011.

x) Pelajar perlu cetak slip pendaftaran kursus selepas membuat pendaftaran kursus/perubahan pendaftaran kursus.

Kalendar Akademik Sesi 2011-1012Untuk Makluman Lanjut Sila Layari Laman Web Rasmi Akademik UPM


Transkrip Keputusan untuk Pelajar Tahun Akhir boleh diambil mulai sekarang di Bahagian Akademik UPM di Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran UPM.
I) Pendaftaran Kursus

-Tempoh untuk pendaftaran kursus akan dibuka dari 10Jun-24Jun 2011.

-Apabila semester dibuka semula, pendaftaran kursus akan dibuka semula selama seminggu sahaja dengan syarat pelajar telah mendaftarkan sekurang-kurangnya satu subjek. Sekiranya tidak, pelajar tersebut akan dikenakan denda sebanyak RM50 untuk setiap subjek yang didaftarkan.

-Bagi kelas yang telah penuh kuota, sila berjumpa dengan pensyarah dan mendapat persetujuan daripada pensyarah berkenaan dan kemudiannya majukan surat sokongan kepada Ketua Pentadbiran Bahagian Akademik.

II) Permohonan Semakan Gred Semula

-Tempoh untuk permohonan semakan gred semula akan dibuka dari 10Jun-24Jun 2011.

-Bayaran sebanyak RM20.00 akan dikenakan per satu subjek.

-Pembayaran boleh dilakukan melalui bank, perbankan online ataupun beli slip semakan gred semula di Bendahari UPM. (Hanya Bank CIMB sahaja)

-Nama penerima bayaran ialah Bendahari UPM. Tujuan: Semakan gred semula. Nama penerima resit ialah nama pelajar.

-Selepas pembayaran dibuat, pelajar boleh mengisi borang permohonan semakan gred semula di portal pelajar(ESMP).

-Log in to SMP > Menu > MyBorang > Gred/GB(Semakan semula) > Permohonan Baru > isi borang .

-Keputusan permohonan semakan gred semula akan diumumkan sehari selepas mesyuarat Senat yang seterusnya( Tarikh akan dimaklumkan kemudian). Bayaran akan dikembalikan sekiranya permohonan semakan semula gred diluluskan Senat.


III) Permohonan Ulang Subjek yang Tidak Memuaskan/ Gagal.

-Bagi pelajar yang ingin mengulangi subjek yang pernah diambil, sila daftar mengikut status subjek yang asal. Sistem akan automatik tukar ke status ULT (sekiranya subjek tersebut tidak mendapat gred Gagal) dan status akan berubah ke status ULF (sekiranya subjek tersebut mendapat gred Gagal)

-Bagi pelajar yang mengulangi sesuatu subjek (ULT), jam kredit untuk subjek tersebut sebelumnya tidak akan diambil kira, tetapi PNG subjek yang asal akan ditambah dengan PNG subjek ulang dan akan dibahagi jumlah jam kredit untuk subjek tersebut bagi kedua-dua semester.

-Bagi pelajar yang mengulangi sesuatu subjek (ULF), jam kredit dan PNG untuk semester asal tidak akan diambil kira langsung. Hanya Jam Kredit dan PNG untuk semester ulang diambil kira. Namun, status asal yang Gagal akan terpapar pada transkip keputusan pada tahun terakhir.


IV) Pendaftaran Kokurikulum

-Bagi pelajar sesi kemasukan adalah sebelum sesi kemasukan 2010/2011, status kokurikulum ialah ELEKTIF. Sekiranya status kokurikulum ialah Yang Wajib, sila rujuk ke Bahagian Akademik untuk tindakan selanjutnya secepat mungkin.

-Bagi pelajar sesi kemasukan 2010/2011, status kokurikulum ialah YANG WAJIB. Sekiranya status kokurikulum bukannya YANG WAJIB, sila rujuk ke Bahagian Akademik untuk tindakan pembetulan dalam masa 2 minggu selepas semester dibuka. Sekiranya pelajar tidak mengubah status kokurikulum dalam tempoh masa tersebut, pelajar akan dikenakan denda sebanyak RM50.


V) Permohonan Tukar Program

-Merujuk kepada AUKU Perkara Akademik 2003, Bahagian F, perkara 67, permohonan pertukaran program pengajian hanya dibenarkan kepada pelajar yang telah menamatkan sekurang-kurangnya DUA semester pengajian dan tertakluk pada syarat berikut:

(a) Pelajar yang sedang mengikuti pengajian, mestilah sekurang-kurangnya berstatus “BAIK” dan memiliki Purata Nilaian Gred Keseluruhan 2.000.

(b) Pelajar yang berstatus amaran atau percubaan dibenarkan untuk membuat permohonan pertukaran program dengan syarat tidak akan diberi sebarang pengecualian kursus dan dianggap sebagai pelajar baru.

-Sebelum mengisi borang permohonan tukar program, pelajar perlu berjumpa dengan Timbalan Dekan Akademik/Dekan fakulti semasa,Timbalan Dekan Akademik fakulti yang dimohon, dan pihak berkuasa yang berkenaan untuk mendapat sokongan dan persetujuan.

-Selepas itu, pelajar bolehlah membuat permohonan tukar program secara online di portal pelajar(SMP). Log in to SMP > Menu > MyBorang > Tukar Program > Permohonan Baru >isi borang.

-Sementara menunggu keputusan permohonan tukar program, pelajar harus mendaftar mengikut Program sekarang.

-Keputusan permohonan tukar program akan diumumkan pada Minggu Pertama Semester.

Sekian.


Dipetik daripada laman WEB RASMI MPPUPM : http://mppupm.wordpress.com/

Majlis Perwakilan Pelajar 2011
Carta di atas adalah organisasi Majlis Perwakilan Pelajar 2011

Berikut adalah Senarai Nama dan Email untuk Dihubungi bagi sebarang kesulitan :


Yang Dipertua
Iqbal Ismat bin Nordin
Email : iqbal_mppupm2011@yahoo.com

Naib Yang Dipertua
Muhamad Arif bin Baba
Email : arifbaba_mppupm2011@yahoo.com

Setiausaha
Roslina bt Japar
Email : roslina_mppupm2011@yahoo.com

Bendahari
Ling Li Keat
Email : keat_mppupm2011@yahoo.com

Timbalan Setiausaha 1
Nur Sila bt Ahmad Nahar
Email : nursila_mppupm2011@yahoo.com

Timbalan Setiausaha 2
Tan Bee Fen
Email : tanbfen_mppupm2011@yahoo.com

Timbalan Naib Yang Dipertua

Kebajikan dan Pembangunan Pelajar
Ahmad Bukhari b A. Rahim
Email : bukhari_mppupm2011@yahoo.com

Akademik dan Penyelidikan
Ng Beng Tiew
Email : beng_mppupm2011@yahoo.com

Hal Ehwal Pelajar Kampus Bintulu
Mohd Khairulamiin b Mohd Taha
Email : mohdkhairulamiin_mppupm2011@yahoo.com

Media dan Perhubungan
Rahmawati bt Nurdin
Email : rahmawati_mppupm2011@yahoo.com

Siswazah dan Antarabangsa
Show Pou Loke
Email : show_mppupm2011@yahoo.com

BARISAN EXCO

Exco Sekretariat Kebajikan Pelajar
Chong Jing Han
Email : jinghan_mppupm2011@yahoo.com

Hor Ming Jai
Email : mingjai_mppupm2011@yahoo.comi

Joanne Ch’ng Yu Rou
Email : joanne_mppupm2011@yahoo.com

Yohana bt Masrol
Email : yohana_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekretariat Hal Ehwal Akademik, Penyelidikan dan Kerjaya
Phua Shik Wei
Email : ariesphua_mppupm2011@yahoo.com

Zafran Khalis b Mokhtar Azizi
Email : zafrankhalis_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekretariat Keusahawanan
Lim Shin Ong
Email : shinong_mppupm2011@yahoo.com

Mohd Sufiyan b Mohamed Nor
Email : sufiyan_mppupm2011@yahoo.com

Nur Arasyi bt Yahaya
Email : arasyiyahaya_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekretariat Pembangunan Insaniah dan Aktiviti Pelajar
Mohd Fauzan Misron
Email : fauzan_mppupm2011@yahoo.com

Muhammad Hafiz b Mohd Saad
Email : hafiz_mppupm2011@yahoo.com

Siti Syaza Syahirah bt Mohd Razali
Email : syaza_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekretariat Komunikasi Korporat dan Perhubungan Luar
Asmaa’ bt Mohd Sujak
Email : asmaasujak_mppupm2011@yahoo.com

Mohammad Arif b Zainuddin
Email : arifzainudin_mppupm2011@yahoo.com

Muhamaad Syawal b Amran
Email : syawal_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekretariat Kebajikan Pelajar Kampus Bintulu
Subasini Anamulai
Email : suba_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekretariat Kerohanian dan Perpaduan
Khor Wen Jie
Email : wenjie_mppupm2011@yahoo.com

Nur Syahirah bt Mohd Tahar
Email : nursyahirah_mppupm2011@yahoo.com

Sujey Kumar a/l Rajendren
Email : sujey_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekretariat Penerangan dan Penerbitan
Mohd Adib bin Mohd Khalid
Email : adibkhalid_mppupm2011@yahoo.com

Nur Hasanah bt Hamzan
Email : hasanah_mppupm2011@yahoo.com

Yu Chiao Chi
Email : ycc_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekretariat Pemantauan Kualiti dan Implementasi
Mohammad Rasali b Munta
Email : rasali_mppupm2011@yahoo.com

Muhamad Amiruddin b Hassan
Email : amiruddin_mppupm2011@yahoo.com

Muhammad Syafiq b Ashari
Email : syafiq_mppupm2011@yahoo.com

Syahirah bt Hatta
Email : syahirahhatta_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekretariat Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari
Amiza Shayeeda bt Ahmad Misbah
Email : amiza_mppupm2011@yahoo.com

Khairunisak bt Hj Bakri
Email : nisak_mppupm2011@yahoo.com

Nur Atiqah bt Mohd Isa
Email : nuratiqah_mppupm2011@yahoo.com

Exco Sekratariat Pengurusan Siswazah dan Antarabangsa
Wan Ibrahim b Wan Hassan
Email : wanibrahim_mppupm2011@yahoo.com

Ting Hui Lan
Email : huilan.ting_mppupm2011@yahoo.com

Law Win Ching
Email : winching_mppupm2011@yahoo.comDimuat turun daripada : Laman WEB facebook rasmi Majlis Perwakilan Pelajar
: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Majlis-Perwakilan-Pelajar-UPM-2011/151278201605308