Featured Products

Vestibulum urna ipsum

product

Price: $180

Detail | Add to cart

Aliquam sollicitudin

product

Price: $240

Detail | Add to cart

Pellentesque habitant

product

Price: $120

Detail | Add to cart


Transkrip Keputusan untuk Pelajar Tahun Akhir boleh diambil mulai sekarang di Bahagian Akademik UPM di Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran UPM.
I) Pendaftaran Kursus

-Tempoh untuk pendaftaran kursus akan dibuka dari 10Jun-24Jun 2011.

-Apabila semester dibuka semula, pendaftaran kursus akan dibuka semula selama seminggu sahaja dengan syarat pelajar telah mendaftarkan sekurang-kurangnya satu subjek. Sekiranya tidak, pelajar tersebut akan dikenakan denda sebanyak RM50 untuk setiap subjek yang didaftarkan.

-Bagi kelas yang telah penuh kuota, sila berjumpa dengan pensyarah dan mendapat persetujuan daripada pensyarah berkenaan dan kemudiannya majukan surat sokongan kepada Ketua Pentadbiran Bahagian Akademik.

II) Permohonan Semakan Gred Semula

-Tempoh untuk permohonan semakan gred semula akan dibuka dari 10Jun-24Jun 2011.

-Bayaran sebanyak RM20.00 akan dikenakan per satu subjek.

-Pembayaran boleh dilakukan melalui bank, perbankan online ataupun beli slip semakan gred semula di Bendahari UPM. (Hanya Bank CIMB sahaja)

-Nama penerima bayaran ialah Bendahari UPM. Tujuan: Semakan gred semula. Nama penerima resit ialah nama pelajar.

-Selepas pembayaran dibuat, pelajar boleh mengisi borang permohonan semakan gred semula di portal pelajar(ESMP).

-Log in to SMP > Menu > MyBorang > Gred/GB(Semakan semula) > Permohonan Baru > isi borang .

-Keputusan permohonan semakan gred semula akan diumumkan sehari selepas mesyuarat Senat yang seterusnya( Tarikh akan dimaklumkan kemudian). Bayaran akan dikembalikan sekiranya permohonan semakan semula gred diluluskan Senat.


III) Permohonan Ulang Subjek yang Tidak Memuaskan/ Gagal.

-Bagi pelajar yang ingin mengulangi subjek yang pernah diambil, sila daftar mengikut status subjek yang asal. Sistem akan automatik tukar ke status ULT (sekiranya subjek tersebut tidak mendapat gred Gagal) dan status akan berubah ke status ULF (sekiranya subjek tersebut mendapat gred Gagal)

-Bagi pelajar yang mengulangi sesuatu subjek (ULT), jam kredit untuk subjek tersebut sebelumnya tidak akan diambil kira, tetapi PNG subjek yang asal akan ditambah dengan PNG subjek ulang dan akan dibahagi jumlah jam kredit untuk subjek tersebut bagi kedua-dua semester.

-Bagi pelajar yang mengulangi sesuatu subjek (ULF), jam kredit dan PNG untuk semester asal tidak akan diambil kira langsung. Hanya Jam Kredit dan PNG untuk semester ulang diambil kira. Namun, status asal yang Gagal akan terpapar pada transkip keputusan pada tahun terakhir.


IV) Pendaftaran Kokurikulum

-Bagi pelajar sesi kemasukan adalah sebelum sesi kemasukan 2010/2011, status kokurikulum ialah ELEKTIF. Sekiranya status kokurikulum ialah Yang Wajib, sila rujuk ke Bahagian Akademik untuk tindakan selanjutnya secepat mungkin.

-Bagi pelajar sesi kemasukan 2010/2011, status kokurikulum ialah YANG WAJIB. Sekiranya status kokurikulum bukannya YANG WAJIB, sila rujuk ke Bahagian Akademik untuk tindakan pembetulan dalam masa 2 minggu selepas semester dibuka. Sekiranya pelajar tidak mengubah status kokurikulum dalam tempoh masa tersebut, pelajar akan dikenakan denda sebanyak RM50.


V) Permohonan Tukar Program

-Merujuk kepada AUKU Perkara Akademik 2003, Bahagian F, perkara 67, permohonan pertukaran program pengajian hanya dibenarkan kepada pelajar yang telah menamatkan sekurang-kurangnya DUA semester pengajian dan tertakluk pada syarat berikut:

(a) Pelajar yang sedang mengikuti pengajian, mestilah sekurang-kurangnya berstatus “BAIK” dan memiliki Purata Nilaian Gred Keseluruhan 2.000.

(b) Pelajar yang berstatus amaran atau percubaan dibenarkan untuk membuat permohonan pertukaran program dengan syarat tidak akan diberi sebarang pengecualian kursus dan dianggap sebagai pelajar baru.

-Sebelum mengisi borang permohonan tukar program, pelajar perlu berjumpa dengan Timbalan Dekan Akademik/Dekan fakulti semasa,Timbalan Dekan Akademik fakulti yang dimohon, dan pihak berkuasa yang berkenaan untuk mendapat sokongan dan persetujuan.

-Selepas itu, pelajar bolehlah membuat permohonan tukar program secara online di portal pelajar(SMP). Log in to SMP > Menu > MyBorang > Tukar Program > Permohonan Baru >isi borang.

-Sementara menunggu keputusan permohonan tukar program, pelajar harus mendaftar mengikut Program sekarang.

-Keputusan permohonan tukar program akan diumumkan pada Minggu Pertama Semester.

Sekian.


Dipetik daripada laman WEB RASMI MPPUPM : http://mppupm.wordpress.com/

No Response to " "

Post a Comment