Featured Products

Vestibulum urna ipsum

product

Price: $180

Detail | Add to cart

Aliquam sollicitudin

product

Price: $240

Detail | Add to cart

Pellentesque habitant

product

Price: $120

Detail | Add to cart

PENDAFTARAN KURSUS (course register)


PENDAFTARAN KURSUS

SEMESTER PERTAMA 2011/2012


TARIKH i) 28 Mac – 16 April 2011

ii) 10 Jun – 24 Jun 2011

MASA : WAKTU PEJABAT

TEMPAT : FAKULTI MASING-MASING


MELALUI WEB : SEPANJANG MASA SEHINGGA TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN.


NOTA : Pendaftaran wajib dibuat :

i) Pendaftaran Kursus boleh dicapai melalui laman Web berikut :

http://www.smp.upm.edu.my

ii) Jadual Waktu boleh dicapai melalui laman Web berikut :

http://www.akademik.upm.edu.my

iii) Pelajar yang tidak menjelaskan hutang/yuran, tidak dibenarkan membuat Pendaftaran (rujuk Pejabat Bendahari).

iv) Kredit minimum/maksimum untuk pendaftaran kursus pelajar sepenuh masa ialah 12 - 18 kredit (rujuk fakulti jika kurang/lebih).

Kursus yang mempunyai prasyarat boleh didaftarkan setelah mendapat ‘Gred’ kursus prasyarat tersebut. (Sekiranya kursus prasyarat sedang diikuti, pelajar hendaklah mendaftar pada Semester dibuka).

v) Pelajar yang tidak mendaftar di dalam SMP selepas minggu kedua semester dibuka akan digugurkan nama dari daftar pelajar UPM.

vi) Perubahan pendaftaran Kursus (tanpa denda) 12/09/2011 hingga 25/09/2011

vii) Pendaftaran Kursus Lewat (tanpa denda) 12/09/2011 hingga 18/09/2011.

viii) Pendaftaran Kursus Lewat (dengan denda RM 50.00 setiap kursus yang didaftar) 19/09/2011 hingga 25/09/2011. (Bagi pelajar yang tidak membuat pendaftaran kursus dalam tempoh yang ditetapkan)

ix) Gugur Kursus dengan denda 26/09/2011 hingga 06/11/2011.

x) Pelajar perlu cetak slip pendaftaran kursus selepas membuat pendaftaran kursus/perubahan pendaftaran kursus.

No Response to "PENDAFTARAN KURSUS (course register)"

Post a Comment